Dystans informacyjny

Współcześnie niemal ze wszystkich nośników reklamowych jesteśmy atakowani informacjami na bieżąco, do których powinniśmy mieć jak najwięcej dystansu. Chcemy być z większością tych informacji na bieżąco, jednak czasem brakuje nam obiektywizmu. Jedne z nich wydają się na pierwszy rzut oka trudne do uwierzenia, w inne wierzymy bez cienia wątpliwości.

Czytaj więcej

Skutki chaosu informacyjnego

Obecnie większość portali internetowych, dzienników informacyjnych, mediów internetowych wykorzystuje wszelkie dostępne techniki skutecznej manipulacji po to, aby zyskać większy rozgłos, uznanie i jednocześnie wypromować własne materiały reklamowe.

Czytaj więcej

Granice wolności mediów

Codzienna praca dziennikarzy wymaga odpowiedniego nastawienia do zdobywanych informacji, a także umiejętnego sposobu przekształcania ich tak, aby były dostosowane do potrzeb współczesnych i wymagających odbiorców.

Czytaj więcej

Nadmiar informacji, a zdrowie psychiczne

Niemal każdego dnia mamy dostęp do wielu informacji w mediach publicznych, internetowych i w prasie, a nasz mózg pochłania bardzo dużo sensacyjnych nagłówków, chwytliwych tytułów, a także informacji, które nie zawsze są rzetelnie sprawdzone.

Czytaj więcej

Ograniczenia w wolności mediów

We współczesnym świecie dostęp do prasy, wielu źródeł informacyjnych to pewien przywilej. Jednak warto pamiętać, że tego typu wolność może też mieć pewne ograniczenia wynikające z różnic pomiędzy poszczególnymi systemami autorytarnymi.

Czytaj więcej

Wolność w mediach – na czym to polega?

Wolność w prasie i mediach określa przede wszystkim sposób funkcjonowania prasy i druku, a także działania innych środków masowego przekazu takich jak media społecznościowe, portale internetowe, radio, telewizja i inne media internetowe. Oznacza to przede wszystkim pewien przywilej obywatelski, na który nie ma wpływu prawo, polityka czy cenzura. Wolność prasy to pojęcie, które znane było już w XVII wieku i zostało rozpopularyzowane dzięki pracy Johna Miltona. Autor wyraźnie sprzeciwiał się przeciwko twórczym ograniczeniom i jednocześnie chciał zapewnić wszystkim autorom dostęp do obiektywnej krytyki. Oficjalnie pojęcie wolności prasy określa Deklaracja praw Wirginii wydana w 1776 roku, która została stworzona przez George’a Masona oraz Konstytucja Stanów Zjednoczonych z 1787 roku. Deklaracja Praw Wirginii została opracowana na bazie poglądów Johna Locke’a, który wierzył, że prawa człowieka są nieodłącznym fundamentem budowania dobrego państwa. Ponadto za klasyczną tendencję przemawiającą za wolnością prasy drukowanej przemawiał John Stuart Mill, który uważał, że nawet najbardziej kontrowersyjne informacje powinny być dopuszczane do opinii publicznej, bo prawda zawsze wyjdzie na jaw. Od tamtego czasu wiele się zmieniło, a wolność mediów nabrała nowego znaczenia. Wolność w mediach w dzisiejszych czasach to temat licznych kontrowersji, żywotnych dyskusji i jednocześnie wielu debat. Rozwój współczesnych technologii ułatwia nam wszystkim dostęp do różnych treści, co ma ogromny wpływ na to, jak kształtują się nasze indywidualne opinie i kolejne informacje zamieszczane w prasie drukowanej lub mediach internetowych.