Ograniczenia w wolności mediów

We współczesnym świecie dostęp do prasy, wielu źródeł informacyjnych to pewien przywilej. Jednak warto pamiętać, że tego typu wolność może też mieć pewne ograniczenia wynikające z różnic pomiędzy poszczególnymi systemami autorytarnymi. W związku z tym warto sobie uświadomić, że media choć mają pewną swobodę w publikowaniu informacji podlegają też pewnym ograniczeniom. Takie ograniczenia w wolności mediów są obecne wtedy, gdy mają za zadanie ochronić interes osób prywatnych, dotyczą moralności publicznej lub mogą narazić dany kraj na utratę ważnego interesu państwowego oraz doprowadzić do konfliktu zbrojnego. Ponadto do najbardziej powszechnych ograniczeń wolności prasy dokonywanych przez rządy są ograniczenia dotyczące cenzury publikowanych materiałów informacyjnych, uznanie koncesji przez czasopisma, kary pieniężne dla dziennikarzy i wydawców, a także zajmowanie wszystkich nakładów czasopism.

Co ciekawe w niektórych krajach za publikowanie informacji naruszających interesy państwa grozi autocenzura oraz odpowiedzialność cywilna. Autocenzura polega na świadomym korygowaniu napisanych informacji z dokumentów powszechnie uznawanych za kontrowersyjne lub obsceniczne. Natomiast odpowiedzialność cywilna w przypadku mediów i prasy obejmuje ujemne konsekwencje prawne. W związku z tym nic dziwnego, że rządy ograniczają wolność współczesnych mediów drukowanych i elektronicznych, dlatego we współczesnych czasach warto odbierać takie informacje z dystansem.