Granice wolności mediów

Codzienna praca dziennikarzy wymaga odpowiedniego nastawienia do zdobywanych informacji, a także umiejętnego sposobu przekształcania ich tak, aby były dostosowane do potrzeb współczesnych i wymagających odbiorców. Wolność mediów we współczesnym świecie to częste pytania o to, gdzie kończy się granica spekulacji i wolności słowa ,a gdzie dopiero zaczyna budowanie zbędnego napięcia w postaci manipulacji lub tworzenia gazet na niesprawdzonych informacjach, które wciąż są poddawane w wątpliwości przez innych ludzi. Poziom czytelnictwa w Polsce spada, co próbują wykorzystać gazety i inne wolne media. Niestety bardzo częstą praktyką takich działań jest nieuczciwość, a także manipulacja i właśnie z tego powodu wszystkie takie informacje warto traktować z przymrużeniem oka. W mediach drukowanych takich jak prasa, czasopisma i magazyny oraz w mediach publicznych takich jak radio czy telewizja niedopuszczalne jest publikowanie informacji niezgodnych z prawdą. Niedopuszczalne jest także wykorzystywanie materiałów kontrowersyjnych po to, aby wzbudzić sensację i zwiększyć popularność danej audycji lub stacji.

Media są uzależnione od swoich wydawców, którzy je finansują, dlatego nie jest tajemnicą, że mamy do dyspozycji media zależne, ale też takie, które dążą do dużej swobody w działaniach. Media mogą być zależne od swoich odbiorców, ale od tego uzależniona jest także popularność, ponieważ to odbiorcy decydują czy dane medium jest przydatne czy też nie. Media współcześnie są uzależnione właśnie od wydawców, swoich odbiorców, warunków ekonomicznych, a także od norm prawnych, które regulują zakres ich funkcjonowania.